recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Mgr. Lenka PICKOVÁ

Studium fyzioterapie pro mne byla jasná volba. Prošla jsem základním vysokoškolským drilem, spoustou odborných kurzů, seminářů a konferencí, ale od začátku jsem věděla, že za vší tou vědou, je ještě něco dalšího. Tyto odpovědi mi dala především psychosomatika a následně Škola pánevního dna, se kterou externě spolupracuji jako lektorka, neboť spojuje a propojuje klasickou fyzioterapii, psychologii a tzv. východní směry, do kterých ráda nahlížím.

Jsem fyzioterapeutka, kterou obor nesmírně baví a celoživotně se v něm vzdělávám. Empatie a důvěra s pacientem jsou pro mne na prvním místě. Každý člověk je unikát a vím, že stejná porucha se u různých lidí chová různě. Mým cílem není jen poskytnout každému pacientovi odbornou pomoc, ale především jej naučit lépe svému tělu rozumět. A čemu se věnuji?

Jakýmkoliv bolestivým stavům pohybového aparátu: bolestem zad a kloubů. Ortopedickým diagnózám.

Gynekologické fyzioterapii: S problematikou pánevního dna jsem se poprvé setkala při psaní své závěrečné diplomové práce. Spolupracovala jsem s dětskými urology na tématu: „Efekt kinezioterapie u dětí s poruchami mikce“. V roce 2009 jsem se seznámila s metodou paní Ludmily Mojžíšové. Své znalosti jsem prohlubovala na klinice komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka (MONADA), která je výukovým pracovištěm. Podílela jsem se zde na výuce studentů i školení fyzioterapeutů. Působila jsem zde jako lektorka v kurzu pro fyzioterapeuty: Komplexní terapie pánevního dna.

V Centru pohybové medicíny Pavla Koláře jsem prohloubila své znalosti o pánevním dnu ve vztahu k celkovému držení těla a podrobněji jsem se seznámila s metodou DNS.

V roce 2016 jsem začala docházet na urogynekologické pracoviště Doc. MUDr. Otčenáška, kde jsem se častěji setkávala s inkontinencí a komplikacemi poporodního poranění a jizev.

Cestu k těhotným pacientkám mi nejvíce otevřel odborný kurz vedený osteopaty z Polska.

Od roku 2018 spolupracuji se Školou pánevního dna a podílím se na vzdělávání laické veřejnosti.

Velkou školou v této problematice je i moje osobní mateřská role a škola života.

Sportovní fyzioterapii: Sport obecně jde s fyzioterapií ruku v ruce. V roce 2008 jsem pracovala na klinice Foot and sports clinic ve Španělské Marbelle, která se specializuje především na ortopedickou problematiku nohy. Velké spektrum našich pacientů ale přicházelo z golfového hřiště. Rotabilita páteře a velkých kloubů je v tomto sportu klíčová. A právě fyzioterapie může zlepšit výsledky velmi zřetelně. V Centru pohybové medicíny Pavla Koláře jsem měla tu čest pracovat s řadou našich předních sportovců.

 

Vzdělání

 • Magisterské studium oboru Fyzioterapie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Bakalářské studium oboru Fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

 

Odborné kurzy

 

 • Vyšetření per vaginam (Mgr. Tereza Dvořáková), Revitea (2021)
 • Škola pánevního dna Renaty Sahani – akreditovaný, roční, lektorský výcvik (2018)
 • Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství, odborný kurz. Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc (Ost), D.O. a Inge Schuermans MSc. (PT), D.O. (2016)
 • Terapie u dysfunkcí svalů pánevního dna, odborný kurz, Mgr. Michaela Havlíčková, doc. MUDr. Michal Otčenášek CSc. (2016)
 • Konzervativní léčba pánevního dna z pohledu fyzioterapie, PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (2016)
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace, komplexní kurz, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Motol (2014/2015)
 • Vztah mezi dechovými pohyby a posturou, odborný kurz, PhDr. J. Čumpelík, Dobřichovice (2014/2015)
 • Pohledy na současnou fyzioterapii, odborný seminář, Doc. MUDr. František Véle, CSc., Doc. PeaDr. Dagmar Pavlů, CSc. (2014/2015)
 • Terapie bederní páteře z pohledu radiologa, odb. seminář, MUDr. Radko Kříž, Monada (2013)
 • Viscerovertebrální vztahy a viscerální rehabilitace, odb. školící akce, Mgr. Petr Bitnar, Monada (2013)
 • Školící akce vedená Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc, Dobřichovice (2012)
 • Novinky v neurochirurgii krční a bederní páteře, odb. seminář, MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D., Monada (2012)
 • Fyzioterapie u dětí s LMD, odb. seminář, MUDr. A. Kobesová,Ph.D., Monada (2012)
 • Osový orgán – vyšetření, diferenciální diagnostika a léčba, odb. kurz, doc. MUDr. M. Tichý, CSc, Monada (2011)
 • Jizvy a jejich léčba, fyzioterapie, odb. školící akce, PhDr. M. Prokešová, Ph.D., Monada (2011)
 • Terapie funkčních poruch pánevního dna, odborný kurz, Monada (2010)
 • Vyšetření a terapie stabilizačního systému páteře dle konceptu doc. PeaDr. P. Koláře, Ph.D. Mgr. B. Schreier, Mgr. J. Straková, Břeclav (2010)
 • Komplexní terapie ramene, odborný kurz, Monada (2010)
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury I.-II., Monada (2010)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové pro fyzioterapeuty, certifikovaný kurz, PhDr. Miroslav Dobeš, Ostrava (2009)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (Manuální medicína) pro fyzioterapeuty, Certifikovaný kurz, PhDr. Miroslav Dobeš, Ostrava (2008)
 • Bazální programy ve fyzioterapii – A, Certifikovaný kurz, Jimramov (2007)
 • Metoda Mc Kenzie v kontextu centrované postury, Dr. Pavel Švejcar (2005)
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz