recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Mgr. Tereza KRUPNÍKOVÁ

Propojení oborů tělovýchovy a fyzioterapie mi dává pevný základ ke všemu, na čem nyní můžu profesně stavět. Pracovala jsem jako fyzioterapeutka u sportovců a s dětskými pacienty v Olivově dětské léčebně. V současné praxi se zaměřuji i na dospělé pacienty a širší okruh diagnóz, kde mohu uplatnit všechny techniky, které jsem měla možnost se na odborných a specializačních kurzech naučit. Na základě svých znalostí pracuji i s problematikou pánevního dna, které je pro většinu žen a mužů ožehavým tématem. V rehabilitačním centru Revitea zároveň zastávám pozici vedoucí fyzioterapeutky.  

 

 

Vzdělání

 • Bakalářské studium oboru Fyzioterapie – specializace ve zdravotnictví, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova (2010-2013). Téma bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta po zlomenině diafýzy femuru.
 • Studium fyzioterapie v Rakousku v německém jazyce v rámci programu Erasmus, FH Campus Wien – Erasmus program (9/2012-1/2013) 
 • Magisterské studium oboru Tělesná výchova a sport (směr: Aktivity podporující zdraví), Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova (2010-2012). Téma diplomové práce: Vliv zdravotního cvičení a plavání na ženy po rakovině prsu.
 • Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport (směr: aktivity podporující zdraví), Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova (2007-2010). Téma bakalářské práce: Kompenzační programy pro ženy se sedavým zaměstnáním.

 

Odborné kurzy

 • DNS vyšetření a terapie skolióz (PhDr. M. Šafářová, Ph.D.)
 • Pediatrický DNS kurz (PhDr. M. Šafářová, Ph.D.)
 • Dynamika myofasciálních řetězců A, B (Mgr. Jitka Malá)
 • Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství (J. Pauwels a I. Schuermans)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové (Mgr. Jana Jedličková)
 • Workshop vyšetření per vaginam (Mgr. Tereza Dvořáková, 2021)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová)
 • Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších poruch jícnu (Mgr. Petr Bitnar)
 • Bránice a její role při vzniku poruch pohybového a viscerálního systému (Mgr. Petr Bitnar)
 • Míčková facilitace (Zdena Jebavá)
 • Základy reflexní terapie 1 (Mgr. Eva Nebeská)
 • Certifikát o účasti na XIV. Mezinárodní podiatrickém sympoziu „Podiatrie a fyzioterapie v praxi“
 • Odborný seminář „Obezita v dětském věku“ (MUDr. Zlatko Marinov)
 • Dětská noha (PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.)
 • Účast na Rehabilitační konferenci Asociace studentů fyzioterapie – „Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolesti zad“
 • Kineziotaping – základní kurz (EduSpa College)
 • Instruktor fitness licence B (FTVS)
 • Trenér plavání III. třídy (FTVS)
 • Učitel plavání II. třídy (FTVS)
 • Instruktor zdravotního plavání I. třídy (FTVS)
 • Výživa a výživové poradenství (FTVS)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (FTVS)
 • Workshop – Všeobecné seznámení s pomůckami na funkční trénink (3D Fitness)
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz