recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

MUDr. Peter WÁGNER

 

 

V oblasti rehabilitace se pohybuji od roku 2007. Od té doby jsem prošel různým typem rehabilitačních zařízení, lázeňského, lůžkového i ambulantního typu a získal jsem řadu cenných zkušeností. Od dubna 2016 jsem odborným garantem a vedoucím rehabilitačním lékařem centra specializované rehabilitace Revitea.

Profesně se zaměřuji na potíže s pohybovým aparátem. Léčím pacienty s onemocněním páteře, kloubů, svalů, šlach, které mají původ jak v nesprávném vývoji, tak postižené traumatem, sportem nebo opotřebováním, případně i neurologickou nemocí. V našem zařízení se věnuji i ženám s gynekologickou problematikou. Mám letitou praxi s rehabilitačním ošetřením klientů všech věkových kategorií – kojenců a batolat, předškolních a školních dětí, dospělých, seniorů.

Při své práci kombinuji různé techniky vyšetření a ošetření. Kromě lékařského náhledu využívám i schopnost manuálního ošetření – mobilizací a manipulací páteře, využívám prvky Vojtovy metody a dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře k obnově správného postavení svalů a kloubů. Akupunkturou se snažím nastavit správný tok energie lidským tělem.

Ve svém volném čase se věnuji kondičnímu sportování. Mluvím plynule anglicky, dorozumím se německy.

 

 

Vzdělání

  • Atestace v oboru v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (2012)
  • Fakulta všeobecného lékařství UP Olomouc (1999-2005)

 

Odborné kurzy

  • Myoskeletální medicína
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace
  • Vojtova reflexní lokomoce
  • Vybrané kapitoly z akupunktury
  • Kinesiotaping
  • Instruktor fitnesscentra
  • Sportovní a rekondiční masáže
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz