recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ

 

Lékařské vyšetření v našem zařízení zajišťuje rehabilitační lékař. Jedná se o komplexní pohled specialisty, který se opírá o znalosti z oblasti pohybové a sportovní medicíny, traumatologie, ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny, problematiky pánevního dna a dětské rehabilitace. 

Rehabilitační lékař věnující se pohybovým potížím pacienta vnímá jeho problémy v kontextu celého těla, a ne izolovaně tak, jak tomu bývá často u odborníků jiných specializací.

Po vyslechnutí anamnestických údajů od pacienta následuje zhodnocení přinesené dokumentace, následně si lékař prohlédne dostupnou obrazovou dokumentaci (RTG, MRI, CT), případně pacienta odešle na další doplňující vyšetření. Záhy přistupuje k samotnému klinickému vyšetření pacienta. Lékař posuzuje celkové držení těla, zkrácené a oslabené svalové skupiny, hybnost kloubů a páteře, špatnou pohybovou koordinaci a timing zapojení jednotlivých svalových skupin, provádí cílené testy na schopnost udržení správného nastavení těla za ztížených podmínek. U dětí v raném věku využívá posouzení motorického vývoje podle zásad profesora Vojty. U pacientek s gynekologickými obtížemi se snaží navíc nahmatat bolestivé body v oblasti podbřišku, pánve, křížové oblasti a kostrče.

Výjimečnou pomůckou rehabilitačního lékaře u nás je ultrasonografický přístroj za pomoci, kterého je lékař schopen detailněji vyšetřit měkké struktury v oblasti bolestivých míst.

Po celkovém zhodnocení všech dostupných informací rehabilitační lékař přímo provede ošetření pacienta myoskeletálním zásahem (mobilizační a manipulační kloubní techniky) a zaučí pacienta v ergonomických zásadách, v případě akutnějších potíží provádí léčebné injekce a obstřiky, eventuálně navrhne klidovější režim a předepíše medikaci. V nejčastějších případech však potíže pacienta vyžadují ošetření a terapii fyzioterapeutem. Rehabilitační lékař tedy navrhne individuální rehabilitační program. 

Po ukončení rehabilitace zpravidla následuje kontrolní lékařské vyšetření, při kterém společně s pacientem závěrečně zhodnotí jeho aktuální stav, efekt proběhlé terapie, případně stanoví dlouhodobý plán a v případě přetrvávajících potíží se domlouvá na dalším postupu.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz