recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Mgr. Hana BENETKOVÁ

Ve své praxi se zabývám převážně poruchami pohybového aparátu u dětí i dospělých, mimo to pracuji i s pacienty s neurologickým deficitem. Baví mě hledat příčiny obtíží a nahlížet na člověka komplexně. V terapii kombinuji prvky manuální a reflexní s aktivním cvičením. Využívám například Vojtovu reflexní lokomoci či postupy dle L. Mojžíšové. V aktivní terapii se inspiruji jógou.

Fyzioterapie je pro mě zaměstnáním a koníčkem zároveň, a tak se v tomto oboru neustále vzdělávám. Ve volném čase se věnuji gymnastice a dalším sportům, ráda cestuji a kulturně žiji.

Vzdělání

 • Magisterské studium fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Magisterská práce: Kinematická a kinetická analýza skoků ve sportovní gymnastice (2013-2016)
 • Bakalářské studium fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Bakalářská práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou revmatoidní artritida (2010-2013)

Odborné kurzy

 • Viscerální manipulace (1-5, Bc. Alena Zapletalová, 2021-2022)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové (Mgr. Jana Jedličková a kol., 2019-2020)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (RL Corpus, 2018-2019)
 • Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a praxi B (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2024)
 • Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a praxi A (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2024)
 • Refresh kurzu terapie u dysfunkcní pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková, 2023)
 • Bipedální a quadrupedální lokomoce v terapii posturálních poruch a skolióz (PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., 2023)
 • Úvod do body-psychoterapie (MUDr. Tomáš Morcinek, 2023)
 • Pokročilé viscerální techniky: Pánev (Bc. Alena Zapletalová, 2023)
 • Komplexní fyzioterapie u žen s endometriózou (Mgr. Lenka Chuchutová, 2022)
 • Tinnitus (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2022)
 • Osteopathic spinal manipulation – Level 1 (Iain Barrowman, 2022)
 • Workshop vyšetření per vaginam (Mgr. Tereza Dvořáková, 2021)
 • RTN – Výukový modul I – pohybový aparát a statika (Mgr. Bubeníčková, 2021)
 • Kurz terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková, 2021)
 • Mobilizace (Mgr. Maja Spiritovič, Ph.D., 2021)
 • Viscerosomatická rehabilitace (Mgr. Petr Bitnar, 2020)
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie (PhDr. Petr Šifta, Ph.D., 2020)
 • Základy reflexní zónové terapie na noze část 1 a 2 (RTN I) (Mgr. Bubeníčková, 2020)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar 2019)
 • Jógová terapie těhotných (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2019)
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu (Bc. Štěpán Haškovec, 2018)
 • Terapie pánevního dna I, II (Jarmila Bartošová, 2017)
 • Mobilizační techniky v pojetí Mgr. Bitnara (Mgr. Petr Bitnar, 2017)
 • Dětská noha – podologie a fyzioterapie (PhDr. Petra Vondrášová, PhD., 2017)
 • Jógové pozice a „yoga therapy“ pro fyzioterapii (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2016)
 • Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších funkčních poruch jícnu (Mgr. Petr Bitnar, 2016)
 • Viscerosomatické a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na léčbu horního trávicího traktu (Mgr. Petr Bitnar, 2016)
 • Temporomandibulární kloub (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2016)
 • Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami (PhDr. Ondřej Čakrt, PhD., 2016)
 • Chodidla a plochonoží (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2015)
 • Problematika ramenního kloubu (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2015)
 • Problematika krční páteře (PhDr. Jitka Malá, PhD., 2015)
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz