recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

INFORMACE PRO KLIENTY

Milí klienti,

těší nás Váš zájem o služby našeho centra specializované rehabilitace Revitea. Dovolte nám seznámit Vás s několika praktickými informacemi o našem zařízení.

 

POJIŠŤOVNY A VSTUPNÍ LÉKAŘSKÁ KONZULTACE

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které má smluvní vztah s českými zdravotními pojišťovnami. Přehled pojišťoven, včetně případných specifik, naleznete zde.

Rehabilitace provádíme buď na základě požadavku (FT poukaz, K poukaz) od Vašeho odesílajícího lékaře (např. praktického lékaře, ortopeda, neurologa, atd.) nebo i bez doporučení.

V našem zařízení před zahájením rehabilitací vyžadujeme vstupní konzultaci u našeho rehabilitačního lékaře, který naším terapeutům detailněji specifikuje postup, který použijeme při léčbě Vašich potíží.

Výše uvedený postup neplatí u České průmyslové zdravotní pojišťovny (205), u které nemáme smluvní lékařskou péči. Proto vyžadujeme k rehabilitaci vždy FT poukaz od Vašeho lékaře. Vstupní konzultaci naším lékařem nevyžadujeme, případně ji lze absolvovat samopláteckou formou.

 

REGISTRACE A OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Pacienti se k nám mohou objednávat telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Pro provedení registrace Vás požádáme o sdělení následujících nezbytných údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, mobilní telefonní číslo, případně e-mailová adresa. Pokud se objednáváte po telefonu, připravte si při osobní návštěvě ještě ke kontrole kartičku pojišťovny.

Poskytnuté telefonní číslo (e-mail) je určeno výhradně ke komunikaci mezi naším zařízením a pacientem ohledně nabídnutí uvolněného termínu vyšetření nebo terapie, prověření zpoždění dostavení se na terapii nebo změny termínu terapie z důvodu neplánované nemoci nebo nepřítomnosti terapeuta. Pacient také na poskytnuté telefonní číslo obdrží zpravidla den dopředu před plánovanou terapií SMS s připomínkou termínu návštěvy.

V našem zařízení si lze zvýšit komfort objednávání termínů vyšetření a terapií formou ročního administrativního poplatku za služby recepce (aktuální cenu poplatku naleznete zde).  Tato služba není hrazená ze zdravotního pojištění. Servis naší recepce se postará o pohodlí vašeho objednávání a požadavků na změnu rehabilitačního plánu. Při sestavení léčebného plánu jsou zohledňovány Vaše časové preference s ohledem na naše kapacitní možnosti. Poplatek za služby recepce zahrnuje i další nadstandardní služby – popis naleznete v ceníku. 

Tento poplatek máte právo neakceptovat, následně veškeré objednávání lékařských návštěv, fyzioterapie a fyzikální terapie, případně i změny objednaných termínů, probíhá v rámci návštěvy u lékaře, nebo terapeuta. 

 

PODMÍNKY PRO ZMĚNY A RUŠENÍ OBJEDNANÝCH TERMÍNŮ

Objednané termíny rehabilitací a lékařských vyšetření je možné změnit nebo zrušit prostřednictvím telefonu, sms nebo e-mailu, a to nejpozději do 12:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dohodnutému termínu.

V případě pozdní omluvy nebo Vaší nepřítomnosti v daný termín bez jakékoliv omluvy si naše zařízení vyhrazuje právo inkasovat storno poplatek, který částečně kryje náklady našeho zařízení za neobsazený termín. Tato pravidla jsou obsahem smluvního ujednání, které se uzavírá při první návštěvě našeho zařízení a je platné 1 rok od data podpisu. 

V případě dvou a více neomluvených rehabilitací si naše zařízení vyhrazuje právo zrušit celý rehabilitační program bez nároku na vrácení administrativního poplatku.

 

SAMOPLÁTECKÁ REHABILITACE

V případě, že jste neobdrželi od svého lékaře doporučení na rehabilitaci a neabsolvujete vstupní konzultaci u našeho rehabilitačního lékaře, dále v případě, že jste již absolvovali a ukončili rehabilitační program v rámci zdravotního pojištění, nabízí naše zařízení možnost preventivních samopláteckých terapií.

U části služeb (např. akupresura, viscerální terapie, prvky jógových cvičení, laser, atp.) je možná pouze samoplátecká forma terapií, neboť nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto metody si také můžete vybrat jako součást termínu rezervovaného pro Vaše fyzioterapie a o tuto péči bude čas vyhrazený pro Vaši terapii prodloužen. O těchto možnostech budete informováni našim lékařem, se kterým budete sestavovat rehabilitační plán, případně Vám budou nabídnuty terapeutem při rehabilitacích.

Aktuální ceník naleznete zde, případně o něm budete informováni při osobní návštěvě zařízení.

 

ZÁSADY PRO PLYNULÝ PRŮBĚH REHABILITACE

Na lékařskou konzultaci se připravte. Udělejte si ideálně seznam nemocí, se kterými se léčíte, seznam léků, které berete, promyslete si, co vás trápí a s čím by Vaše potíže mohly souviset. Máte-li lékařské zprávy související s Vašimi aktuálními potížemi (např. neurologické vyšetření, popis RTG/MRI, aj.), vezměte je prosím s sebou na vstupní lékařskou konzultaci.

Dodržujte termíny návštěv. Na každého pacienta máme vymezený čas, ve kterém se mu můžeme věnovat. Aby našim klientům byla poskytnuta adekvátní péče je nezbytné, aby všichni dodržovali čas, na který se mají dostavit ke sjednanému termínu rehabilitace. V případě pozdního příchodu bude vyšetření nebo terapie zkrácena, v případě značně pozdního příchodu může být i zrušena.

Dodržujte rady našich odborníků stran léčebného programu. Provádějte poctivě doporučené domácí cvičení, bez kterého by efekt rehabilitace mnohdy nebyl dosažitelný. V případě, že Vám byl doporučen, dodržujte klidový režim od sportů a další podobné fyzické aktivity. V případě, že víte, že není možné v plném rozsahu přijmout rady našich specialistů nebo dodržovat stanovené termíny terapií, informujte o této skutečnosti lékaře, nebo terapeuta, případně raději odložte termín rehabilitace na období, kdy toto budete moci dodržet.

Buďte aktivní v přístupu ke svému zdraví. Je důležité připustit, že rehabilitace je aktivní léčba a je zejména na Vás, jak aktivně budete k této léčbě přistupovat a umožníte tak zlepšení Vašich zdravotních potíží.

Buďte na terapie vhodně připraveni a oblečeni. Terapie probíhají většinou ve spodním prádle, případně tolerujeme sportovní oblečení, u žen např. sportovní podprsenku a krátké legíny, u mužů sportovní kraťasy. Při rehabilitacích, které nevyžadují posouzení pohybu celého těla (např. po zlomeninách drobných kostí) budete cvičit ve Vašem běžném oblečení. Důrazně Vás žádáme, dbejte před terapiemi na osobní hygienu a před terapiemi nekuřte.

 

Děkujeme.

Vaše Revitea

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz