recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Aplikací fyzikální terapie se rozumí působení různých druhů fyzikální energie na lidský organismus s určitým terapeutickým efektem. V našem centru využíváme léčebných účinků zejména kontaktní elektroterapie, fototerapie a mechanoterapie, které velmi často kombinujeme s ostatními prostředky fyzioterapie. Fyzikální terapie představuje důležitou součást komplexní rehabilitační péče, které naše centrum poskytuje.

 

ELEKTROTERAPIE

Kontaktní elektroterapie využívá účinků elektrického proudu, který je do organismu přiváděn přes kůži prostřednictvím nejčastěji obdélníkových elektrod. Ty jsou vloženy do ochranné porézní látky, která je před aplikací navlhčena. Lokalizace, počet aplikací a jejich délka je vždy individuální a je stanovena předepisujícím lékařem. Samotná aplikace elektrického proudu není nikdy bolestivá. V závislosti na typu a intenzitě voleného proudu popisují pacienti nejčastěji pocit mravenčení, pulzace či různě intenzivního brnění. Elektroterapie se používá k léčbě bolesti zad, kloubů a šlach.

 

LÉČEBNÝ ULTRAZVUK

Z mechanoterapie se v našem zařízení setkáte s léčebným ultrazvukem. Ten představuje podélné vlnění hmotného prostředí s pevně danou frekvencí a používá se nejčastěji k léčbě zánětů šlach, přetížených svalů a v problematice poúrazových stavů. Aplikace je nebolestivá a pacient nejčastěji nic necítí.

 

LASER

Fototerapie představuje aplikaci elektromagnetického záření s určitou vlnovou délku. V našem centru využíváme léčebných účinků laseru. Využívá se k urychlení léčby poúrazových stavů, napomáhá procesu hojení jizev a velmi dobře působí při léčbě zánětů šlach (tenisový loket, skokanské koleno, syndrom patní ostruhy aj.).

 

MAGNETOTERAPIE – AKTUÁLNĚ NENÍ NA NAŠEM PRACOVIŠTĚ POSKYTOVÁNA

magnetoterapií se v našem zařízení potkají nejčastěji pacienti, kteří se potýkají z různými zánětlivými a degenerativními onemocněními pohybového aparátu. Rovněž se využívá k urychlení hojení zlomenin a léčbě zánětů měkkých tkání. Princip léčebného účinku spočívá v magnetické složce elektromagnetického pole, která je do organismu přiváděna pomocí kruhových či plošných aplikátorů. Magnetické pole prostupuje i přes oblečení, proto pro aplikaci nejsou nutné žádné speciální přípravy. Aplikace není nepříjemná. Nejčastěji pacienti necítí nic nebo jen mírné teplo v místě aplikátoru, proto se není třeba ani této léčebné metody obávat.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz