recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

HILTERAPIA®

Hilterapia® (dále též jako Hilterapie) je bezbolestná terapie pomocí vysokointenzivního laserového paprsku. Jde o praxí osvědčenou metodu, přinášející okamžité výsledky.

Tento druh fototerapie (světloterapie) využívá vlnovou délku 1064nm a vysokou intenzitu záření (více než 15.000 W/cm2). To je hlavní rozdíl oproti běžným laserům, běžně používaných k ošetření pohybového aparátu. Tím je možné ošetření kloubů nebo hluboce uložených tkání, které by jiným druhem laseru nemohly být ošetřeny.

Průběh ošetření

Při ošetření je kladen důraz na globální přístup k pacientovi, tj. pacienta nejdříve řádně vyšetřit a lokalizovat příčinu problému. Samotné ošetření je bezbolestné a probíhá ve třech fázích. V první fázi (přípravné) rychle skenujeme místo potíží ručním aplikátorem a dochází k postupnému navyšování intenzity. Tato fáze se též nazývá studenou fází a pomáhá aktivovat svalovou relaxaci a analgezii. Ve druhé fázi (analgetické) se staticky věnujeme ošetření spoušťových bodů (tzv.trigger pointů). V poslední, třetí fázi (závěrečné), se opět vracíme k proskenování celé oblasti, jako tomu bylo v první fázi. Rozdíl mezi nimi tkví v rychlosti skenování, kdy třetí fáze je pomalejší. U kloubů se jedná o osvícení tzv. optických oken, tedy míst, kudy nejlépe vnikne energie do kloubních štěrbin.

Účinky Hilterapie

Při aplikaci Hilterapie dochází k lokálnímu překrvení, odplavení katabolitů (odpadních látek) a stimulaci tkání k jejich regeneraci. Stejně jako slunce dodává energii do buňky rostlin, tak laser dodává energii přímo do nitra lidské buňky (mitochondrie). Velmi zjednodušeně to lze nazvat jako „dobíjení organismu“. Hilterapie tedy snižuje bolest, zánět a otok a tím umožňuje svalovou relaxaci a větší kloubní rozsah. Je tudíž indikována zejména u bolestivých stavů pohybového aparátu, artritid, entezopatií (bolestí úponu svalu), posttraumatických stavů aj.

To vše s rychlým a dlouhodobým efektem, který se ale samozřejmě neobejde bez spolupráce pacienta (např. vyvarování se chronického přetěžování atd.). Někdy vidíme efekt už v průběhu terapie, jako je tomu např. u léčby otoků. Jindy ihned po první aplikaci, díky okamžité relaxaci měkkých tkání. Naopak chronické stavy vyžadují trpělivost pacienta a vyšší počet terapií.

Celkově ošetření trvá do 30ti minut. Ve většině případů stačí 1-5 ošetření, u chronických a dlouhodobých obtíží se doporučuje více aplikací – až 10. Dle výrobce nemá Hilterapie žádné absolutní kontraindikace, o speciálních kontraindikacích Vás budeme informovat.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz