recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

NÁŠ TÝM

LÉKAŘI

MUDr. Peter WÁGNER

V oblasti rehabilitace se pohybuji od roku 2007. Od té doby jsem prošel různým typem rehabilitačních zařízení, lázeňského, lůžkového i ambulantního typu a získal jsem řadu cenných zkušeností. Od dubna 2016 jsem odborným garantem a vedoucím rehabilitačním lékařem centra specializované rehabilitace Revitea.
VÍCE INFORMACÍ

MUDr. Jan BUZEK

Moje první lékařské zkušenosti jsem získal na ortopedické klinice fakultní nemocnice Na Bulovce. Velmi rychle jsem ale poznal, že operativa nebude můj cílový obor. Začal jsem se zajímat o funkci těla jako celku a přešel do rehabilitace.
VÍCE INFORMACÍ

MUDr. Zuzana KVARTEKOVÁ

Kdosi moudrý jednou řekl: "Štěstí se podobá zdraví. Dokud ho máš, ani si ho nevšimneš." Pocítili jste už i Vy cenu zdraví? Poselstvím rehabilitace je pro mě pomáhat lidem vrátit se zpět k aktivitám běžného života, ale i k tomu, aby žili život takový, jaký chtějí, protože život je příliš vzácný na to, aby se nežil naplno.
VÍCE INFORMACÍ

MUDr. Tereza NÁLEPKOVÁ

Vystudovala jsem 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale obor rehabilitace a fyzikální medicína mě zaujal již dávno před zahájením vysokoškolského studia. Sama jsem se díky sportovním zraněním k rehabilitaci dostala nejdříve jako pacient a již tehdy mě fascinovala komplexnost oboru a velmi rozmanité možnosti léčby.
VÍCE INFORMACÍ

FYZIOTERAPEUTI

Mgr. Tereza KRUPNÍKOVÁ

Propojení oborů tělovýchovy a fyzioterapie mi dává pevný základ ke všemu, na čem nyní můžu profesně stavět. Pracovala jsem jako fyzioterapeutka u sportovců a též s dětskými pacienty. V rehabilitačním centru Revitea zastávám pozici vedoucí fyzioterapeutky.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Hana BENETKOVÁ

Ve své praxi se zabývám převážně poruchami pohybového aparátu u dětí i dospělých, mimo to pracuji i s pacienty s neurologickým deficitem. Baví mě hledat příčiny obtíží a nahlížet na člověka komplexně.
VÍCE INFORMACÍ

Bc. Martina ČERNOCHOVÁ

Fyzioterapie mě poprvé zaujala v době mých atletických začátků a hojně jsem ji využívala jako sportovec na univerzitě v USA. Studium tohoto oboru jsem poté absolvovala na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Marta KRÁLOVÁ

Ve své praxi se věnuji široké problematice pohybového aparátu a převážně funkčním obtížím trávícího traktu, močopohlavního aparátu a oběhové soustavy.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Jiří KUDLÁČEK

Jsem absolventem magisterského studia fyzioterapie na 2. LF Univerzity Karlovy a bakalářského studia fyzioterapie na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své praxi se zabývám zejména funkčními poruchami pohybového aparátu dospělých a sportovců.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Veronika MACHÁČKOVÁ

Jako fyzioterapeutka pracuji od roku 2011, kdy jsem dokončila bakalářské studium. Od té doby jsem měla možnost získat zkušenosti v různých, převážně ambulantních rehabilitačních zařízeních, zúčastnit se řady odborných kurzů a seminářů a v roce 2015 absolvovat navazující magisterské studium.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Anna PAVELKOVÁ

Při výběru budoucího povolání na gymnáziu mě táhl zdravotnický směr, ale věděla jsem, že medicína to nebude. Kostka padla na studium fyzioterapie, jenž předčilo moje náctileté očekávání. Fyzioterapii nevnímám jen jako povolání, ale každodenní poznávání svého těla.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Eva POSPÍŠILOVÁ

Vystudovala jsem fyzioterapii na 1. lékařské fakultě a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Již během studia jsem zaměřovala svoji pozornost na problematiku vnímání těla a psychosomatické vztahy na poli pohybového aparátu. Ve své praxi využívám především funkční přístupy.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Zuzana RYBOVÁ

Ve své praxi se specializuji zejména na diagnostiku, terapii a prevenci vývojových poruch u miminek a starších dětí. Při práci vycházím zejména z Vojtovy metody, nicméně ne vždy je nutné tuto metodu aplikovat.
VÍCE INFORMACÍ

Bc. Emma ŘIHÁKOVÁ

Vždy jsem měla blízký vztah ke sportu, který mi vyplňuje volný čas i nyní. Znalosti nasbírané v průběhu studia mě naučily koukat se na pohybový aparát z jiného úhlu a tyto znalosti se ráda snažím předat svým klientům. Baví mě práce s lidmi, ve které si zakládám si na milém a vstřícném přístupu. Společně s klientem je pak jednodušší nalézt řešení k danému problému.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Marie ŠIMÁNKOVÁ

Vystudovala jsem bakalářský i magisterský obor na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již před začátkem vysokoškolského studia jsem věděla, že bych ráda pracovala s dětmi a s těhotnými ženami. Na škole jsem zaměřila svou pozornost na péči o ženu v průběhu těhotenství, při porodu a po porodu. Na toto téma jsem napsala svou bakalářskou i diplomovou práci.
VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Veronika ZÍDKOVÁ

Bakalářský stupeň fyzioterapie jsem vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuji magisterské studium na fakultě tělesné výchovy a sportu UK a diplomovou práci píši na téma: „Využití fyzioterapie u žen s endometriózou“.
VÍCE INFORMACÍ

RECEPCE A PROVOZ

Ing. Jana LUBOMÍRSKÁ

V rehabilitačním centru Revitea pracuji na pozici manažera provozu. Starám se o veškeré záležitosti týkající se provozu našeho zařízení včetně koordinace recepce a zajišťuji lékařům a fyzioterapeutům zázemí pro to, aby se vám, našim klientům, mohli naplno věnovat.
VÍCE INFORMACÍ

Alice FOITOVÁ

V našem zařízení pracuji na recepci, kde všechno v podstatě začíná😊 Jsem váš první kontakt při registraci a objednání na vyšetření či terapii. Ráda komunikuji s lidmi, proto vám vždy ochotně poradím nebo vysvětlím, jak to u nás funguje.
VÍCE INFORMACÍ

Martina KRÁTKÁ

V rehabilitačním centru Revitea pracuji jako recepční. Klientům podávám informace ohledně možností léčby v našem zařízení a plánuji jim termíny komplexní rehabilitační léčby. Vždy s úsměvem a ochotně zodpovím na všechny jejich dotazy.
VÍCE INFORMACÍ

Bc. Tereza NAVAROVÁ

V současné době studuji již 3. rokem Vysokou školu zdravotnickou, kde jsem studentkou oboru všeobecná setra. V Rehabilitačním centru Revitea pracuji jako recepční. Mile ráda Vám pomůžu s registrací a s dohodnutím termínů návštěv přímo na recepci nebo po telefonu.
VÍCE INFORMACÍ

FYZIOTRENÉR A MASÉR

Mgr. Juraj MUNDIER

Vystudoval jsem Univerzitu Palackého v Olomouci na fakultě tělesné kultury se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. V současné době působím jako spolupracovník Rehabilitačního centra Revitea.
VÍCE INFORMACÍ

PSYCHOTERAPEUT

Mgr. Anna ZÁHOROVÁ

Vystudovala jsem obor Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, poté jsem se věnovala psychologii práce a kariérnímu poradenství. Absolvovala jsem kurz akreditovaný MŠMT Systemické koučování a věnovala se školení zaměstnanců a osobnímu rozvoji.
VÍCE INFORMACÍ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Aktuálně máme kompletní tým:-)
VÍCE INFORMACÍ
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz