recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

ČASTÉ DOTAZY

Proč nabízíte poplatek za služby recepce? Zdravotnictví je přece zdarma.

Z objednání k lékaři nebo jinému specialistovi se v posledních letech stal trochu oříšek. Také znáte situaci, kdy je telefon do ordinace neustále obsazený, nikdo jej nezvedá nebo si vzpomenete zavolat až mimo ordinační dobu? Když už se konečně dovoláte, tak Vám sdělí termín bez možnosti jeho výběru a sladění s Vašimi časovými možnostmi. Ale ano, už máte aspoň nějaký termín. Jenže pak Vám do toho vleze něco neodkladného a začne toto kolečko znovu.

Tato situace je dána nejen tím, že zdravotníci věnují maximum svého času kvalitnímu a komplexnímu vyšetření objednaných pacientů. Neustále se také zvyšuje počet pacientů, kteří požadují nebo jsou odesláni k vyšetření specializovaným lékařem. V posledních pár letech ale pozorujeme zvýšenou potřebu pacientů ladit termíny podle svých potřeb (např., že nemohou zameškat školu nebo práci, nemají hlídání pro děti nebo odjíždí na dovolenou, atp.), a to samozřejmě zabere organizačně spoustu času.

V případě našeho rehabilitačního centra je to s termíny ještě o trochu složitější, neboť naprostá většina pacientů absolvují sérii několika po sobě jdoucích terapií a tím pádem i organizace komplexní léčebné péče zabere více času. Zpravidla to bývá mezi 10-15 minutami. Navíc dle našich zkušeností zpravidla tak 90 % klientů termíny rehabilitací potřebují několikrát přesunout.

Jaké jsou tedy výhody, když zaplatím administrativní poplatek za služby recepce?

  • Naše recepce je tu pro Vás každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hodin (v pátek do 16:00 hodin) na telefonu a e-mailu. V případě, že se k nám nedovoláte, pravděpodobně recepční obsluhují pacienty osobně přítomné na naší recepci. Jakmile je to možné, recepční Vám zavolají zpět na zmeškaný hovor, případně reagují na zaslanou SMS zprávu.
  • Registraci pacienta lze provést po telefonu nebo e-mailu.
  • Při sestavení termínů léčebného plánu jsou zohledňovány Vaše časové preference s ohledem na naše kapacitní možnosti. Klienty je možné zařadit na čekací listinu a v případě, že se nám uvolní dřívější termín, tak tyto klienty kontaktujeme s nabídkou dřívějšího termínu.
  • Recepce organizuje sérii fyzioterapií u jednoho stálého fyzioterapeuta, pokud je to v našich kapacitních a časových možnostech a léčba nevyžaduje kombinaci více terapeutických postupů či nejde o akutní stav.
  • Klient obdrží automatické upozornění na termín návštěvy v našem centru.
  • Potvrzení pro komerční pojištění (životní a úrazové pojištění) či kopie výsledků, lékařských zpráv z dokumentace na vyžádání pacienta vystavíme bezplatně.
  • V rámci administrativního poplatku za služby recepce obdržíte bezplatně jednorázové ochranné prostředky (1ks hygienického prostěradla), které následně používáte v rámci terapií.
  • Můžete využít bezplatně wifi v prostorách čekárny a občerstvit se vodou z nápojového automatu.

Musím administrativní poplatek za služby recepce hradit?

Samozřejmě nemusíte, jedná se o nadstandardní službu.

V tomto případě registrace klienta probíhá osobně na recepci našeho centra a klient od recepce obdrží termín vstupního vyšetření k lékaři. Následně veškeré objednávání lékařských návštěv, fyzioterapie a fyzikální terapie, případně i změny objednaných termínů, probíhá v rámci návštěvy u lékaře, nebo terapeuta. Objednávání termínů může být časově náročné a tyto úkony Vám tak mohou ubírat z času rezervovaného pro Vaše vyšetření nebo terapeutický zásah. Služby recepce, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, nelze v tomto případě využívat.

Dále bude nezbytné uhradit cenu za ochranný prostředek – prostěradlo. Nelze si zároveň nárokovat další výhody uvedené u předchozího dotazu.

Má nezaplacení poplatku souvislost s kvalitou lékařské či rehabilitační péče?

Rozhodně ne. V našem centru dbáme na vysokou kvalitu poskytované péče bez rozdílu věku, diagnózy či úhrady nadstandardních služeb. Naši zaměstnanci jsou zkušenými terapeuty či lékaři, u kterých dbáme na jejich pravidelné interní a externí vzdělávání v oboru. Neuhrazení administrativního poplatku za služby recepce má vliv pouze na to, že termíny obdržíte od fyzioterapeuta či lékaře, nikoli od recepce a nemůžete využívat další služby uvedené v předcházejícím dotazu.

Chci rehabilitovat hned, ale termíny máte nejdříve až za měsíc nebo dva. Navíc můžu chodit jenom brzo ráno nebo odpoledne.

Naše rehabilitační zařízení má určité kapacitní možnosti a v době vyšší poptávky od klientů na rehabilitace se může stát, že se na rehabilitace u nás čeká delší dobu.

Navíc určité časy – například právě ty brzké ranní nebo v pozdním odpoledni jsou nejvíce žádané. Proto pokud budete chtít rehabilitovat pouze v těchto časech, je pravděpodobné, že se čekací doba na zahájení rehabilitace ještě více protáhne.

Občas také musíme regulovat objednávání nových pacientů, aby se čekací doba na terapie naopak neprodlužovala. V těchto případech je z kapacitních důvodů vyhlašován tzv. stop-stav na objednávání nových pacientů.

Pacienty s pooperačními či poúrazovými stavy, klientky na tzv. gynekologickou rehabilitaci a děti do jednoho roku věku, se snažíme zařadit do programu co nejdříve.

Proč mě nevezmete na fyzioterapie rovnou, když mám FT poukaz?

Bohužel z našich zkušeností vyplývá, že ve většině případů není FT poukaz vypsán kvalitně dle předpokladů zdravotních pojišťoven a neobsahují všechny nezbytné údaje. Navíc v našem zařízení se snažíme klientům pomoci komplexně, tj. najít příčinu či spouštěč potíží. Náš rehabilitační lékař tak na vstupní návštěvě zhodnotí dané potíže v kontextu celého pohybového aparátu, případně klienta ještě odešle na další specializované vyšetření (RTG, sono, MRI, revmatologické vyšetření, atp.) a detailněji specifikuje našim fyzioterapeutům postup, který použijeme při léčbě potíží klienta. FT poukaz v některých akutních případech akceptujeme (zejména poúrazové či pooperační stavy), a u pojištěnců 205 ČPZP vyžadujeme vždy (z důvodu absence smluvního vztahu s pojišťovnou pro lékařské služby).

Podle poukazu mám nárok na 10 terapií, ale u Vás mi jich chcete dát méně. Proč?

Omezit počet předepsaných rehabilitací může pouze lékař. Z našich zkušeností vyplývá, že když po 5-6 terapiích nedojde k alespoň částečnému zlepšení stavu klienta, tak není správně identifikovaná příčina jeho potíží. Proto zpravidla po tomto počtu terapií pacienta objednáváme na kontrolní vyšetření k našem rehabilitačnímu lékaři, který zhodnotí efekt terapií a stanoví další postup. Určení konkrétního počtu terapií závisí tedy na Vaši diagnóze a stavu potíží po absolvování sady fyzioterapií. Nezbytnou a mnohdy nejdůležitější součástí léčby je také aktivní zapojení pacienta.

Mám chronické bolesti a chci Vaši rehabilitaci navštěvovat po celý rok. Je to možné?

Po ukončení rehabilitačního programu s účastí pojišťovny nabízíme pacientům s chronickými potížemi pokračovat v našem zařízení preventivními fyzioterapiemi samopláteckou formou, například 1x měsíčně. Zhruba po šesti měsících po ukončení rehabilitačního programu s účastí pojišťovny je možné se objednat k našemu rehabilitačnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu ve Vaší léčbě.

Proč máte problém s tím, že jsem nepřišel na terapii? Vždyť Vám to pojišťovna zaplatí a já jsem měl v tu dobu něco důležitějšího.

Naše centrum pracuje na základě objednávkového systému, tzn., že pro každého klienta je rezervovaný přesný čas a rozsah jeho terapie. Neabsolvovanou návštěvu v žádném případě na pojišťovnu nevykazujeme. V případě, že se klient z objednaného termínu včas neomluví nebo na ni dokonce nepřijde bez omluvy, pak jde o promeškaný čas objednávky.

Naše centrum si vyhrazuje právo inkasovat storno poplatek, který částečně kryje náklady našeho zařízení za takto neobsazený termín. Tato pravidla jsou obsahem smluvního ujednání, které se uzavírá při první návštěvě našeho zařízení.

V případě dvou a více neomluvených rehabilitací si naše zařízení vyhrazuje právo zrušit celý rehabilitační program.

Mám si na terapii přinést nějaké speciální oblečení?

Vyšetření a terapie probíhají ve spodním prádle. Důrazně žádáme, abyste před terapiemi dbali na osobní hygienu a nekouřili.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz