recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

FYZIOTERAPIE DĚTÍ

 

Zcela nezaměnitelné místo zaujímá v naší ambulanci právě dětská rehabilitace. Jsme si vědomi důležitosti časné diagnostiky, odborné individuální péče a rovněž klademe důraz i na následnou prevenci. Každý z nás jistě zná lidové rčení „Čas vyléčí všechny rány“. Je v něm nepochybně ukryta velká část pravdy, a to ať už ve vztahu k medicíně nebo rehabilitaci. Stejnou měrou ba ještě umocněně toto platí i pro rehabilitaci v dětském věku. Mnohdy si již neuvědomujeme, že dítě není zmenšený dospělý, neustále se vyvíjí, formuje a zjišťuje co všechno dovede. Během jeho vývoje však může docházet ať už v důsledku úrazu, působení zevního prostředí či jiných důvodu, k odchylkám od správného tělesného schématu.

 

 

 

Nejčastěji se v naší praxi setkáváme s dětmi předškolního a školního věku s obtížemi, jako jsou vadné držení těla, ploché nohy, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, skoliotické držení či skolióza. Velmi důležité je v tomto věku včasné podchycení obtíží a nastavení vhodné terapie. Velká část těchto problémů totiž nemusí být na samém začátku závažná ani příliš rozsáhlá, ale s přibývajícím věkem se může zafixovat, zkomplikovat a léčba se pak může značně protáhnout. Samotné cvičení je vždy přizpůsobeno věku dítěte a velice často je vedeno formou hry. Proto se není třeba obávat toho, že by terapie byla nepříjemná nebo dokonce bolela. Naopak, právě dětská rehabilitace a její výsledky jsou tím, co přináší radost do očí rodičů a další energii do profesního života fyzioterapeuta.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz