recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Bc. Martina BARTŮŠKOVÁ

Fyzioterapii s věnuji již od roku 1994. V průběhu těchto let prošel náš obor neuvěřitelným vývojem. Zkušenosti jsem získávala ve státních i soukromých zařízeních, v ambulantní i lůžkové sféře.

Fyzioterapie je pro mě celý život nejen smysluplnou profesí, ale také určitým posláním. Krásu tohoto oboru spatřuji v rozmanitosti přístupů, technik a konceptů, které si každý z fyzioterapeutů vybírá a volí dle svých zkušeností, schopností a znalostí, získaných celoživotním vzděláváním.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících průběh a efekt terapie je pro mě získání důvěry pacienta a určité „vzájemné napojení se“ a rozhodně nutná dávka empatie.

V posledních letech jsem se zabývala především ortopedickými diagnózami u pacientů po plánovaných operacích či úrazech. V Revitee se teď navíc věnuji mětodě Hilterapia®, která využívá účinků vysoce intenzivního laserového paprsku. Rozšiřuji si také znalosti v oblasti gynekologické fyzioterapie.

Vzdělání

 • Bakalářské studium v oboru fyzioterapie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (2013-2016)
 • Pomaturitní kvalifikační studium při SZŠ Herty Lindnerové Teplice, obor rehabilitační pracovník (1992-1994)

Odborné kurzy

 • Fyzioterapeutické přístupy u pacientek s endometriózou (Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, MUDr. Richard Sobol, Mgr. Tomáš Kavka), 2024
 • Hilterapia® pro nejčastější akutní a chronická onemocnění kloubů horní končetiny a kloubů dolní končetiny (Dr. Wolfgang Gruther, Ing. Giacomo Granozio), 2023
 • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii – úroveň A (Mgr. Jana Veselá), 2023
 • Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup (prim. MUDr. Olga Dyrhonová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Ing. Pavel Černý, Ph.D., Mgr. Kristýna Šonská), 2023
 • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (Mgr. Jana Jedličková, PhDr. Jitka Malá, Ph.D., REHAMIL), 2020
 • Možnosti využití tapingu v komplexní léčbě bolesti (Centrum preventivní medicíny, Bc. Františka Zadražilová, Dis., MUDr. René Vlasák), 2019
 • získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 2016
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace (REHASPRING, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.), 2012
 • Hlas a dech ve fyzioterapii (Mgr. Jana Lewitová), 2011
 • Práce s diagnostickým a elektroterapeutickým přístrojem REBOX – Physio (Ing. Petr Slovák, CSc.), 2002
 • Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů v Praze (Mgr. Věra Verchozinová, 160 hodin výuky), 2000

 

 

 

 

 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz