recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Bc. Martina BARTŮŠKOVÁ

Fyzioterapii s věnuji již od roku 1994. V průběhu těchto let prošel náš obor neuvěřitelným vývojem. Zkušenosti jsem získávala ve státních i soukromých zařízeních, v ambulantní i lůžkové sféře. Fyzioterapie je pro mě celý život nejen smysluplnou profesí, ale také určitým „posláním“. Krásu tohoto oboru spatřuji v rozmanitosti přístupů, technik a konceptů, které si každý z fyzioterapeutů vybírá a volí dle svých zkušeností, schopností a znalostí, získaných celoživotním vzděláváním. Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících průběh a efekt terapie je pro mě získání důvěry pacienta a určité „vzájemné napojení se“ a rozhodně nutná dávka empatie. V posledních letech jsem se zabývala především ortopedickými diagnózami u pacientů po plánovaných operacích či úrazech. Nyní bych si chtěla rozšířit svoje znalosti v gynekologické fyzioterapii.

 

Vzdělání

  • Bakalářské studium v oboru fyzioterapie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (2013-2016)
  • Pomaturitní kvalifikační studium při SZŠ Herty Lindnerové Teplice, obor rehabilitační pracovník (1992-1994)

 

Odborné kurzy

  • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (Mgr. Jana Jedličková, PhDr. Jitka Malá, Ph.D., REHAMIL), 2020
  • Možnosti využití tapingu v komplexní léčbě bolesti, (Centrum preventivní medicíny, Bc. Františka Zadražilová, Dis., MUDr. René Vlasák), 2019
  • získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez  odborného dohledu, 2016
  • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace, (REHASPRING, PhDr. Igrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.), 2012
  • Hlas a dech ve fyzioterapii (Mgr. Jana Lewitová), 2011
  • Práce s diagnostickým a elektroterapeutickým přístrojem REBOX  – Physio (Ing. Petr Slovák, CSc.), 2002
  • Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a  mobilizačních technik páteře a periferních kloubů v Praze (Mgr. Věra Verchozinová, 160 hodin výuky), 2000

 

 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz