recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Mgr. Veronika MACHÁČKOVÁ

 

Jako fyzioterapeutka pracuji od roku 2011, kdy jsem dokončila bakalářské studium. Od té doby jsem měla možnost získat zkušenosti v různých, převážně ambulantních rehabilitačních zařízeních, zúčastnit se řady odborných kurzů a seminářů a v roce 2015 absolvovat navazující magisterské studium. Od roku 2016 pracuji ve specializovaném rehabilitačním centrum Revitea. Aktuálně jsem na mateřské dovolené:-)

Již nějaký čas se aktivně specializuji v gynekologicko-těhotenské fyzioterapii. V terapii se zaměřuji převážně na ženy, ale i muži jsou u mě vítáni. Témata, kterým se nejčastěji věnuji jsou potíže s otěhotněním, příprava na těhotenství, péče v těhotenství a po porodu, terapie jizev po císařském řezu nebo po nástřihu. Dále se také specializuji na fyzioterapii stresové inkontinence, terapie při pánevních bolestech, bolestivé menstruaci, bolestí při pohlavním styku, pokles svalů pánevního dna a pohybové terapii diastázy břišních svalů. Ve svých terapiích využívám prvky konceptů Clary Lewitové – fyzioterapie funkce, Ludmily Mojžíšové, prvky metody 3×3 školy pánevního dna, prvky metody Mariky Bajerové, funkční trénink svalů pánevního dna, manuální techniky, vývojovou kineziologii, kineziotaping a jiné.

Nemalou část zkušeností v gynekologicko- těhotenské fyzioterapii se mi podařilo získat díky účasti na urogynekologických kongresech a konferencích, kde našemu týmu fyzioterapeutek bylo v roce 2019 umožněno i přednášet na téma „výhody mezioborové spolupráce porodní asistence a fyzioterapie“, a to ve spolupráci s porodními asistentkami z ÚPMD v Podolí, se kterými jsme v aktivní spolupráci i nadále. Možnost spolupráce fyzioterapeutek a porodních asistentek vnímám jako největší přínos do mé odborné praxe.

Všechny získané zkušenosti a vědomosti se snažím uplatnit při terapii, kde respektuji individualitu každého klienta a postupuji podle svého nejlepšího svědomí.  V praxi se mi potvrdilo a osvědčilo, že jedině komplexní pohled na člověka vede ke správné diagnostice a vhodně zvolené terapii.

 

Vzdělání

 • Magisterské studium obor fyzioterapie, SZU, Bratislava (2015)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie (2012)
 • Bakalářské studium, obor fyzioterapie, IFBLR, Piešťany (2011)

 

Odborné kurzy

 • Fyzioterapie funkce u těhotných žen a žen po porodu (Mgr. Marika Bajerová)
 • Lektorský kurz školy pánevního dna metodou 3×3 (Renata Sahani)
 • Funkce, forma, facilitace – koncept Clary Lewitové (Eva Pospíšilová)
 • Bazální posturální programy a podporgramy (Jarmila Čápová)
 • Tajemství pánevního dna I.,II. (Renata Sahani) 
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Vlasta Bezvodová)
 • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková)
 • Trénink svalů pánevního dna – PFMT (PhDr. Petra Vondrašová. Ph.D.) 
 • Workshop – fit po porodu, fit v těhotenství (PhDr. Petra Vondrašová. Ph.D.) 
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů (Pavel Švejcar) 
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu (PhDr. Petra Vondrašová. Ph.D.) 
 • Pilates a problémy ramenního pletence a horních končetin (G. Davídková Dis.) 
 • Kinesiotaping (DexterAcademy) 
 • Kurz baňkování (Petr Pytel)
   
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz