recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

VZDĚLÁVÁME SE: TRIGGER POINTY A VISCERÁLNÍ MANIPULACE

V listopadu jsme u nás s nadšením přivítali PhDr. Petra Bitnara, mj. vysokoškolského pedagoga na 2. Lékařské fakultě FN Motol, který je též spoluautorem nejobsáhlejší doposud vyšlé knihy o rehabilitaci. Věnovali jsme se tématu trigger pointů a viscerální manipulaci se vztahem ke gynekologii. Naši zaměstnanci se už nemůžou dočkat na další seminář plánovaný v roce 2020.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz