recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

VÝVOJ DÍTĚTE NEMUSÍ BÝT PŘESNĚ PODLE TABULEK

Autorka textu: Zuzana Rybová

specialistka na fyzioterapii kojenců, batolat a dětí v rehabilitačním centru Revitea

 

 

 

Tabulky psychomotorického vývoje dítěte, které dnes maminky najdou v otevřených zdrojích a na spoustě míst na internetu, jsou důležité pro to, abychom orientačně věděli, kdy má jaké dovednosti miminko zvládat. Neměly by ale být brány jako naprosté dogma. Není třeba znepokojovat se tím, že Vaše dítě v určitém měsíci ještě neumí “předepsanou” dovednost, nebo ji už zvládlo dříve. Možná ještě důležitějším ukazatelem je posloupnost vývojových milníků, tedy to, zda vývoj postupuje, a jak na sebe nové dovednosti navazují.

Tabulky jsou sice dobrým vodítkem, nicméně počítají s “průměrným” vývojem dítěte. Odvíjejí se od statisticky zprůměrovaných údajů, a nemohou tak přesně odpovídat individuálnímu vývoji každého jednotlivého dítěte.

Tyto “normy” třeba nemohou zohlednit těžší vstup do života, způsobený náročným porodem nebo třeba novorozeneckou žloutenkou, či celkový zdravotní stav – například prodělanou nemoc. Určující pro rychlost vývoje jsou také vrozené faktory, jako je temperament dítěte, anebo vliv prostředí, které ho po narození obklopuje.

Důležité je tedy posuzovat psychický i fyzický vývoj dítěte individuálně s ohledem na veškeré vlivy, které na tuto citlivou fázi lidského života působí. Pokud se Vám nicméně něco na vývoji Vašeho dítěte nezdá, neváhejte se obrátit na odborníka.

Rehabilitace a fyzioterapie dětí je jednou ze specializací centra Revitea. Důraz klademe na včasnou diagnostiku a následnou individuální péči včetně prevence. U takových obtíží, jako je vadné držení těla, ploché nohy nebo třeba skolióza, je nutné včasné podchycení obtíží tak, aby nebyly příčinou pozdějších závažných komplikací. Cvičení je často vedené formou hry, rozhodně nemá působit bolest, ale naopak radost.

 

Autorka článku, fyzioterapeutka Zuzana Rybová, vychází ve své práci s dětmi například z Vojtovy metody. S rodiči často probírá i to, jak dítě nosit, nebo jakou obuv by mu měli pořídit.

 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz