recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Pomáháme orgánům při stresové zátěži, po zánětech i operacích

Autorka článku: Mgr. Marta Králová, specialistka na viscerální terapii v rehabilitačním centru Revitea

Metoda viscerální manipulace (či viscerální terapie) pomůže vnitřním orgánům po zánětech, operacích, úrazech nebo při problémech způsobených stresem nebo z vrozených příčin. Jde o moderní fyzioterapeutickou metodu, která je neinvazivní a nebolestivá. Terapeut se při ní zaměřuje na závěsný aparát orgánů a využívá při tom především přesně zacílené a velmi šetrné tlaky a tahy. Uvolňuje tím problematická místa a zlepšuje prokrvení zasažených útrob.

Všechny orgány jsou uvnitř těla určitým způsobem obaleny a vzájemně zavěšeny. Zajišťují to struktury zvané fascie (česky povázky) – díky nim jsou orgány dobře uloženy a vzájemně se mohou přiměřeně pohybovat.

Když se nakrabatí povlečení

Po každé operaci, ale také při zánětu, traumatu, dlouhodobě z vrozených příčin nebo při permanentně působícím stresu vznikají na dotčených orgánech nebo jejich okolí stažená místa neboli adheze. Prakticky si je můžeme představit jako nakrabacené povlečení na dece.

Závady se nemusí dlouho navenek projevit, ale uvnitř daný orgán zbytečně energeticky vyčerpávají a omezují jeho funkci. Slepená místa brání skluzu orgánů vůči dalším orgánům a okolním tkáním. Zároveň tudy hůře proudí krev či jiné tekutiny.

Tělo či lépe řečeno mozek pak na tyto problematické body reagují celkově. Mění se zapojení svalů v zasažené oblasti, a postupem času se mohou obtíže nabalovat – řetězí se a postupují do dalších propojených částí těla. Proměňovat se pak mohou celé pohybové vzorce.

Terapeut pomáhá citlivými tlaky a tahy na těle

Zkušený terapeut je schopen na základě kvalitně provedené anamnézy (zevrubné zjištění toho, co všechno stavu předcházelo), jednoduchých testů a vyšetření pomocí pohmatu určit, co je hlavní příčinou obtíží a které části a související celky jsou zasaženy. Postupně pak dané stažené struktury pomocí pomalu a citlivě vedených tlaků a tahů uvolňuje.

Ideální interval mezi viscerálními terapiemi bývá kolem tří týdnů. V mezičase se dá pracovat na jiných tělesných partiích, například na správné svalové souhře, aktivaci páteře a jejích stabilizátorů (takzvaném core) a dalším uvolnění svalového napětí nejrůznějšími technikami.

Mgr. Marta Králová vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se komplexní problematice pohybového aparátu a zaměřuje se na funkční obtíže trávicího traktu, močopohlavního aparátu a oběhové soustavy.

Ráda využívá celou paletu manuálních technik a jejich účinné kombinace: viscerální manipulaci, fasciální manipulaci, odblokování a následný zácvik. Terapii co nejvíc cílí na konkrétní obtíže a snaží se, aby byla pacientům co nejvíc srozumitelná. Jak říká, obtíže se dají značně zmírnit u bolestí zad bez jasné příčiny, bolestí břicha a podbřišku bez sonografického nálezu, refluxu, bolestivých menstruací a problémech s početím, po porodních a pooperačních stavech.

 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz