recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

TÝM REVITEA SE ROZŠIŘUJE O PSYCHOLOGA

Autor textu: MUDr. Peter Wágner

vedoucí lékař rehabilitačního centra Revitea

Tým odborných pracovníků Revitea se rozrostl o psychologa. Brzy vám ho představíme na našem facebookovém profilu i na našich stránkách. Pro teď bychom rádi vysvětlili, proč i psycholog má v rehabilitačním a fyzioterapeutickém týmu své místo.

Psychosomatický přístup je trendem posledních několika let. Jde o komplexní pohled na rehabilitaci. Za pohybovými potížemi a bolestivými stavy se u klientů často skrývají psychické potíže, životní nepohoda, nespokojenost, demotivace a frustrace, případně i deprese a další psychiatrické diagnózy.

Řešit tělesné obtíže formou fyzioterapie má často kýžený efekt, ale u některých klientů to nestačí. Někdy se pacienti našim lékařům i fyzioterapeutům při opakovaných návštěvách otevírají také po psychické stránce a potvrzuje se, že terapii je potřeba doplnit o další rozměr, který obstará odbornost psychologa. Nejde jen o klasické osobní (pracovní, rodinné apod.) psychické zátěže. V poslední době pozorujeme také nárůst úzkostných, subdepresivních až depresivních stavů souvisejících přímo i nepřímo s epidemií covid-19, případně s válkou nebo zdražováním.

Dalším velkým souborem klientů, kteří rozhodně zasluhují péči psychologa, jsou chronicky nemocní. Dlouhodobě přetrvávající bolestivé stavy pohybového aparátu či jinak hendikepující pohybové onemocnění vede k reaktivní dekompenzaci psychického stavu a často až k vyřazení ze společenského života a pracovního procesu, tedy k sociální invalidizaci. Léčit tyto stavy opakovaně pouze striktně fyzioterapeutickým přístupem často nikam nevede a řešit psychický aspekt těchto potíží pouze použitím psychofarmak podle našich zkušeností pomáhá jen velmi omezeně.

Psychologa bychom dále rádi zapojili do práce s dětskou klientelou. U nejmenších dětí s vrozenými a získanými vadami zahrnuje komplexní přístup také práci s rodiči, kteří musí zvládnout adaptaci na pohybový hendikep svého potomka. U dětí školního věku a pubertálních dětí s vážnými pohybovými potížemi zase bojujeme s jejich nízkou motivací až vzdorovitostí vůči aktivnímu cvičení. I u relativně zdravějších dětí bez zjevné příčiny vadného držení těla často narážíme na projevy jejich psychické nepohody ve formě stesků na bolesti hlavy a pohybového aparátu. Uvědomujeme si, že k práci s dětskou klientelou je zapotřebí psychologa se specializací a zkušenostmi pro tuto oblast.

Psycholog se v rehabilitačním týmu uplatní také ve formě psychologické diagnostiky. Při vhodně zvolených testech nám může umožnit lepší vhled do psychopatologie klienta. Například u somatizujících pacientů s chronickými potížemi a s minimálním strukturálním nálezem můžeme díky psychologickému vyšetření upřesnit zdroj jejich potíží.

Revitea team s.r.o. je zavedeným rehabilitačním pracovištěm sídlícím v poliklinice Budějovická. Obsluhujeme nejen klientelu Prahy 4 – pro naše specializace nás vyhledávají lidé z daleko širší oblasti. Poskytujeme služby celému věkovému spektru: od nejmenších pacientů ve věku několika měsíců po seniory. Jednou z našich specializací je gynekologická fyzioterapie zaměřená na neplodnost, bolestivé stavy malé pánve, pooperační potíže a potíže spojené s těhotenstvím a porodem. Dále se specializujeme na rehabilitaci dětí od nejmenších s pohybovými potížemi po narození po předškoláky a školáky.

 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz