recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

PSYCHOTERAPIÍ K UZDRAVENÍ TĚLA?

Naše tělo (sóma) je svým způsobem ovlivňováno i stavem duše (psyché). Na psychiku působní náročné životní situace, dlouhodobý stres, osobní nepohoda nebo rodinné, partnerské či pracovní problémy.

Psychika tak může být významnou příčinou i tzv. funkčních poruch hybného systému, které se projevují bolestí, únavou, zhoršením pohybové koordinace, jemné motoriky i dýchání. A naopak somatické onemocnění často zhoršuje duševní pohodu.

Představitelem psychosomatické medicíny je například MUDr. Jan Hnízdil, který v knize Artróza v psychosomatickém přístupu uvádí: „Nárůst počtu případů artrózy lze s jistotou spatřovat v poruše životního stylu drtivé většiny pacientů, stálým psychickým stresem, nedostatkem vhodného pohybu, nadváhou nebo chronickým jednostranným přetížením pohybového aparátu.“.

Další zástupce psychosomatického přístupu je známý český psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc., autor knihy Psychosomatická prvouka. V jeho pojetí je nezbytné „brát v úvahu stejně vážně jako faktory biologické také velmi obtížně měřitelné faktory sociální a psychologické, eventuálně téměř neuchopitelné faktory duchovní neboli spirituální“.

V rámci komplexní péče o naše klienty jsme začátkem roku navázali spolupráci s Mgr. Annou Záhorovou, psychoterapeutkou a koučkou, která našim klientům pomáhá lépe porozumět jejich fyzickým a případně i jiným obtížím, zmírnit dopady fyzického omezení na psychiku a lépe nastartovat proces směřující k uzdravení.

A kdy psychosomatickou terapii doporučujeme? Zejména v případě, kdy i přes intenzivní rehabilitační léčbu potíže pacienta přetrvávají nebo se opakovaně vrací.

Terapie probíhá v prostorech Rehabilitace Revitea. Sezení jsou důvěrná, řídí se povinností mlčenlivosti i etickým kodexem psychoterapeutů a koučů. Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění.

Více informací a objednání je možné na telefonu 608 882 172 nebo na e-mailu recepce@revitea.cz.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz