recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

PSYCHOSOMATIKA

Psychosomatika se zabývá vzájemným ovlivňováním duševní a tělesné stránky lidského těla. Zkoumá nejen biologické, ale i psychické, emocionální a sociální faktory způsobující somatická onemocnění. Podle odborníků může být psychika až ve dvou třetinách případů významnou příčinou tzv. funkčních poruch hybného systému, které se projevují bolestí, únavou, zhoršením pohybové koordinace, jemné motoriky i dýchání. A naopak somatické onemocnění často zhoršuje duševní pohodu člověka.

Spojení psychoterapie a fyzioterapie Vám zajistí komplexní péči na cestě k Vašemu uzdravení, pomůže Vám lépe porozumět Vašim fyzickým a případně i jiným obtížím, zmírní dopady fyzického omezení na Vaší psychiku a lépe tak nastartuje proces směřující k uzdravení.

Psychosomatika je vhodná zejména ve chvíli, kdy jsou fyzické potíže dlouhodobého charakteru (chronické) nebo se opakované vrací. 

Terapie probíhá formou partnerského přístupu, kdy terapeut nedává klientovi rady, ale pomocí otázek pomáhá klientovi najít jeho vlastní řešení. Sezení jsou důvěrná, řídí se povinností mlčenlivosti i etickým kodexem psychoterapeutů a koučů. 

 

Cena terapie

Terapie není hrazena ze zdravotního pojištění.
 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz