recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Proč máte problém s tím, že jsem nepřišel na terapii? Vždyť Vám to pojišťovna zaplatí a já jsem měl v tu dobu něco důležitějšího.

Naše centrum pracuje na základě objednávkového systému, tzn., že pro každého klienta je rezervovaný přesný čas a rozsah jeho terapie. Neabsolvovanou návštěvu v žádném případě na pojišťovnu nevykazujeme. V případě, že se klient z objednaného termínu včas neomluví nebo na ni dokonce nepřijde bez omluvy, pak jde o promeškaný čas objednávky.

Naše centrum si vyhrazuje právo inkasovat storno poplatek, který částečně kryje náklady našeho zařízení za takto neobsazený termín. Tato pravidla jsou obsahem smluvního ujednání, které se uzavírá při první návštěvě našeho zařízení.

V případě dvou a více neomluvených rehabilitací si naše zařízení vyhrazuje právo zrušit celý rehabilitační program.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz