recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

MUDr. Zuzana KVARTEKOVÁ

 

Kdosi moudrý jednou řekl: “Štěstí se podobá zdraví. Dokud ho máš, ani si ho nevšimneš.” Pocítili jste už i Vy cenu zdraví? Poselstvím rehabilitace je pro mě pomáhat lidem vrátit se zpět k aktivitám běžného života, ale i k tomu, aby žili život takový, jaký chtějí, protože život je příliš vzácný na to, aby se nežil naplno. Baví mě klienty motivovat a povzbuzovat k fyzioterapii, objevovat a srozumitelně vysvětlovat příčinu jejich potíží, těšit se z jejich pokroků. Za můj úspěch považuji, pokud se mi podaří probudit v klientech radost z pohybu a společně najít aktivitu, kterou budou dělat rádi a díky ní mohou předcházet i problémům do budoucna.

Medicínu jsem vystudovala na Masarykově Univerzitě v Brně. Nemocnici Jihlava vděčím za to, že mi vytvořila vlídné místo pro získávání mých prvních lékařských zkušeností. Momentálně kromě Rehabilitačního centra Revitea pracuji v Rehabilitačním centru MUDr. Jana Calty v Berouně.

Ráda do fyzioterapie zapojuji aktivní využívání technik z kurzu myoskeletální medicíny, z kurzů o trigger pointech a tejpování včetně lymfotejpingu. Zajímám se také, jaké jsou možnosti rehabilitace při neurologických onemocněních. Absolvovala jsem kurzy věnující se problematice spastické parézy a možnostech využití botulotoxinu při její léčbě. Prohlubuji si znalosti v oblasti věnující se gynekologii, zejména při neinvazní léčbě neplodnosti. Učím se využívat diagnostický ultrazvuk, který mi pomáhá vizualizovat jednotlivé struktury a upřesnit diagnózu k efektivnější rehabilitaci.

 

Vzdělání

  • Certifikát o absolvovaní neurologického kmene, LF, UP Olomouc (2018)
  • Ukončené vzdělání v oboru Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2016)

 

Odborné kurzy

  • Myoskeletální medicína, MUDr. Vacek Ph.D.
  • International Parkinson and Movement Disorder Society´s Diagnostics and treatment of Spastic Paresis
  • Rehabilitace spastické parézy, část A a B
  • Školení v aplikaci botulotoxinu pod sonografickou kontrolou u pacientů se spasticitou
  • Kurz tejpování
  • Kurz Trigger points
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz