recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

MUDr. Filip NEMČOK

Kvůli vlastním obtížím s pohybovým aparátem, jsem se dostal k rehabilitaci nejprve z opačné strany, ze strany pacienta. Jakkoliv byl tento kontakt s oborem zcela nedobrovolný, už tenkrát mě velice zaujaly postupy a možnosti, které rehabilitace nabízí. Tyto zkušenosti, mi následně usnadnily rozhodování, kterým směrem se po absolvování medicíny budou ubírat mé další profesní kroky.

Na rehabilitaci se mi nejvíce líbí její obrovská variabilita a široký záběr, neboť jde napříč snad všemi medicínskými obory. Dobrý rehabilitační lékař se musí orientovat v celém spektru diagnóz, jejich diagnostice a možnostech řešení. Správně každého pacienta provést celým procesem rehabilitace k co nejlepšímu funkčnímu výsledku, je pro mne každodenní výzvou, a silnou motivací ke kontinuálnímu vzdělávání.

Při terapii si zakládám na komunikaci s pacientem. Vždy se snažím především o srozumitelné vysvětlení všech otázek a postupů, tak aby pacient věděl nejen co se s ním děje, ale také proč.

Velice si cením spolupráce s fyzioterapeuty, která je pro úspěch terapie esenciální. Stejně tak je pro mě důležitá spolupráce s dalšími odborníky v oborech jako je neurologie, ortopedie, radiodiagnostika, imunologie a další. V neposlední řadě využívám terapeutických možností lůžkových rehabilitačních zařízení.

V terapii se snažím uplatnit všechny dostupné prostředky, včetně manuálního ošetření, léčebných obstřiků, diagnostických a terapeutických postupů dle širokého spektra metodik.

 

Vzdělání

 • Atestace v oboru v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (2019)
 • Neurologický základní kmen (2017)
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství (2013)

 

Odborné kurzy

 • Manuální a myoskeletální medicína
 • Kurz McKenzie pro lékaře
 • Kurz Dynamická Neuromuskulární Stabilizace pro lékaře
 • Kurz spirální stabilizace
 • Kurz diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci
 • Kurz fyzikální terapie
 • Kurz základy neurofyziologie
 • Kurz mobilizace
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz