recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Mgr. Tereza Honců

Obecné informace:

Vystudovala jsem obor fyzioterapie v Motole – byli jsme hrdí jako první magistři pana docenta Koláře. Během studia jsem byla pohlcena vývojovou kineziologií a celou dobu jsem se jí snažila propojit s hipoterapií, kterou jsem měla jako téma na bakalářskou i magisterskou práci. Už zaměření studia nás dost směřovalo ke specializaci dětské fyzioterapie. Jelikož jsem část života věnovala profesionálně sjezdovému lyžování, tak jsem si hned po ukončení studia zpestřovala praxi dětského fyzioterapeuta výlety s národním týmem snowboardcrossu. Jako hlavní fyzioterapeut jsem s nimi strávila 4 sezóny včetně Olympiády ve Vancouveru 2010. Paralelně jsem věnovala hodně energie do založení a rozjezdu neziskovky jménem Caballinus, což je mé třetí dítě. V současné době má Caballinus profesionální tým fyzioterapeutů a trenérů koní, kteří spolu s pěti speciálně vycvičenými koňmi nabízí celoročně hiporehabilitační aktivity (www.caballinus.cz). Aktivně se účastním konferencích a vzdělávacích činností v oboru hiporehabilitace u nás i ve světě. Do praxe mě velmi inspiroval svým přístupem Dr. Pavel Švejcar, Ludmila Mojžíšová a kolega Petr Bitnar. Náš obor je velice pestrý a neustále se vyvíjející, proto je samozřejmostí se neustále vzdělávat. Ráda pomohu komunikací s rodiči ve prospěch jejich dětí. Společně vymyslíme, jaká kombinace rehabilitačních technik je v jejich případě proveditelná. Volný čas trávím většinou mou prácí, která mi je posláním a zábavou současně. Dost své energie si žádají ještě mé dvě malé děti, pes a domácnost. “Život je třeba žít naplno”.

Vzdělání:

2001-2007
Magisterské studium fyzioterapie, II. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Zaměstnání:

2019 – dosud
Revitea team s.r.o.
2008 – dosud
Caballinus, o.s.

Specializační kurzy

2002 – Specializační příprava v metodice hiporehabilitace
2007 – Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)
2007 – Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů (Pavel Švejcar)
2008 – Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Šárka Hanušová)
2008 – Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (Hana Nováková)
2009 – Stabilita pánve a žeber ve vazbě na osový orgán (Pavel Švejcar)
2010 – Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách (Pavel Švejcar)
2011 – Aktivní segmentální centrace, reflexní stimulace posturálních reakce II. (Pavel Švejcar)
2014 – Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Petr Bitnar)
2014 – Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Petr Bitnar)

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz