recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Mgr. Marie ŠIMÁNKOVÁ

Vystudovala jsem bakalářský i magisterský obor na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již před začátkem vysokoškolského studia jsem věděla, že bych ráda pracovala s dětmi a s těhotnými ženami. Na škole jsem zaměřila svou pozornost na péči o ženu v průběhu těhotenství, při porodu a po porodu. Na toto téma jsem napsala svou bakalářskou práci – Využití fyzioterapeutických postupů při vedení fyziologického porodu, a i práci diplomovou – Šestinedělí z pohledu fyzioterapie. V rámci klinické praxe jsem také získávala znalosti na pracovištích, která se zaměřovala na péči o dítě. Ráda bych ve své praxi propojila péči o matku a o dítě.

Během terapie uplatňuji zkušenosti získané během studia a z ambulantních pracovišť. Zaměřuji se na pacienta jako celek, snažím se spolu s ním objevit prvotní bod jeho obtíží a najít pro něj vhodné řešení. Ráda se v terapii inspiruji metodou Ludmily Mojžíšové, Vojtovou reflexní lokomocí, senzomotorickým cvičením, nebo metodou DNS dle prof. Koláře, pod kterým jsem studovala.

 

Vzdělání

  • Magisterské studium fyzioterapie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2019-2021)
  • Bakalářské studium fyzioterapie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2016-2019)

 

Odborné kurzy

  • Kurz Vojtovy metody pro Vysoké školy (A kurz licenčního kurzu Vojtovy metody v rozsahu 80 vyučovacích hodin)
  • Seminář Fyzioterapie v gynekologii (Mgr. Veronika Macháčková)
  • Workshop vyšetření per vaginam (Mgr. Tereza Dvořáková)
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz