recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Lenka Picková: Ženu k porodu připraví i fyzioterapie

Lenka Picková - certifikát z kurzu Podolí

Lenka Picková absolvovala další z odborných kurzů – tentokrát zaměřený na podporu přirozeného porodu

Revitea pravidelně a často posílá své fyzioterapeuty na nejrůznější kurzy, kde si prohlubují své znalosti. Naše kolegyně Mgr. Lenka Picková se nedávno zúčastnila kurzu pro porodní asistentky a fyzioterapeutky Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí.

Lenko, co ti dal kurz v Podolí?

— Kurz mi ukázal některé nové techniky, především pro závěrečnou dobu těhotenství. Ukázaly jsme si jemnou manuální práci, jak podpořit tělo ženy v přípravě na samotný porod.

Zároveň mě kurz utvrdil v tom, jak důležitá je naše práce, a v tom, že máme své nezastupitelné místo v porodnickém systému. Snažíme se bořit takové názory, že těhotenství bolí, že se na těhotnou ženu nesmí sáhnout, věty typu „že to těch pár měsíců vydrží“ a podobně.

S jakými obtížemi se u těhotných pacientek v Revitee setkáváš?

— Ženy k nám přicházejí pro různé bolesti zad, pánve, kyčelních kloubů a inkontinenci v těhotenství.

Jedno však má většina problémů společné. Tyto ženy často dobře neovládají svoji břišní stěnu a pánev, a tím nemohou vytvořit adekvátní tlak, a to nejen v dostatečné síle, ale především v jeho směru.

Práce fyzioterapeuta je tedy naučit ženu svoje tělo vnímat a ovládat. Zároveň pomocí manuálních technik upravujeme napětí, a tím pomáháme utvořit dítěti prostor k tomu, aby se mohlo dobře napolohovat a připravit se k porodu.

V čem může fyzioterapie usnadnit samotný porod?

— Dnes například víme, ze adekvátní „natónování“ břišní stěny (my fyzioterapeuté používáme nový termín centrace dělohy) pomáhá miminku lépe se sbalit do porodních cest. Když miminko správně sklopí hlavičku, zmenší se průměr hlavičky naléhající na porodní cesty a celé miminko se stane pro porod jakoby menším.

Včasná fyzioterapie muže pomoci ženu připravit na snadnější porod. A zejména pokud žena trpí nějakými bolestmi, měla by dostatečně proškoleného fyzioterapeuta vyhledat co nejdříve.

Vypadá to, že fyzioterapie může pomoci opravdu hodně…

— Může, ale musím samozřejmě dodat, že i naše práce má svoje limity. Průběh porodu je ovlivněn mnoha dalšími faktory, které ani v kompetenci fyzioterapie nejsou. Proto je velmi důležitá mezioborová spolupráce a multidisciplinární přístup.

Velkou roli hraje také psychika ženy. Ze své zkušenosti ale vidím, že ženy, se kterými se pravidelně pracuje, chodí k porodu lépe psychicky vybaveny. Více věří svému tělu i dítěti.

V Revitee se snažíme ženy podpořit v přirozeném porodu jak to jen lze, ale zároveň plně respektujeme indikace k císařskému řezu.

Porodem ale ani naše péče končit nemusí, je to tak?

—  Tak jako se staráme o ženy těhotné, staráme se o ženy po porodu. Pracujeme například s jizvami jak po vaginálním porodu, tak po císařském řezu. Ale o tom asi zase někdy příště…

…stejně jako o tom, jakou péči nabízíme miminkům nebo větším dětem.
Lenko, děkujeme za zkušenosti, o které ses s námi podělila.

Za rozhovor děkuje David Koubek

 

 

 

Mgr. Lenka Picková se specializuje na gynekologickou fyzioterapii a bolestivé stavy pohybového aparátu. V rámci práce s pánevním dnem se kromě jiného zaměřuje i na poruchy mikce u dětí či poporodní poranění a jizvy. Již několik let spolupracuje se Školou pánevního dna a podílí se na vzdělávání laické veřejnosti.

„Empatie a důvěra s pacientem jsou pro mne na prvním místě. Každý člověk je unikát a vím, že stejná porucha se u různých lidí chová různě. Mým cílem není jen poskytnout každému pacientovi odbornou pomoc, ale především jej naučit lépe svému tělu rozumět.“

 

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz