recepce@revitea.cz
608 882 172
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4
zelená budova, vchod č. 4, přízemí vpravo

Další náš terapeut dokončil kurz “Vojtovky”

Revitea má dalšího absolventa kurzu Vojtovy metody. Mgr. Jiří Kudláček, který u nás pracuje už několik let, dokončil všechny bloky specializovaného vzdělávání zaměřeného na aplikaci tohoto terapeutického systému u dětí. V Revitee tak máme už tři fyzioterapeuty a jednoho lékaře, kteří kurzy Vojtovy metody absolvovali. Další fyzioterapeutka ho brzy dokončí.

Jirko, gratulujeme k úspěšnému absolvování kurzu. Název „Vojtovka“ je poměrně známý, co ale nabízí oproti jiným fyzioterapeutickým metodám? Jinými slovy umí Vojtova metoda něco, na co jiné nestačí?

Děkuji. Já osobně výjimečnost této metody vidím v tom, že obsahuje diagnostický a terapeutický systém. Pomocí vyšetření spontánní hybnosti, reflexů a polohových testů jsme schopni i u těch nejmenších dětí bezpečně poznat, jestli pohybový vývoj probíhá správně. V případě ohrožení máme možnost použít terapii reflexní lokomoce. Ta obsahuje modely, které jsou vybavitelné po celý život.

Absolventi kurzu Vojtovy metody pro děti - Jiří Kudláček

Dá se říct metoda, které se přesně říká Vojtova reflexní lokomoce, je jaksi nezbytná součást „portfolia“ fyzioterapeuta pracujícího s dětskými pacienty?

Možná bych použil slovo „výhodná“. Součástí metody je i detailní psychomotorický vývoj dítěte. Tedy kdy, jak a proč miminko dělá to co dělá. Díky tomu poskytuje terapeutovi skvělou možnost se v rozsáhlé problematice dětské rehabilitace orientovat.

Můžeš prosím nějak stručně a výstižně popsat, jak Vojtova metoda funguje, co se při ní v těle děje?

Je to aktivační systém centrálního systému využívající vrozené modely, které jsou vybavitelné od narození po celý život. Jedná se dva koordinační komplexy: reflexní plazení a reflexní otáčení. Ty obsahují všechny dílčí pohybové vzory, které se v průběhu lidského vývoje objevují. Terapeuticky využíváme polohy na zádech, na břiše a na boku, kde v místech takzvaných zón aplikujeme lehký tlak. Výběr specifické polohy dítěte, volba aktivačních zón a směru tlaku v nich, to všechno reflexně stimuluje mozek. Odpovědí na takovýto stimul je pohyb, takzvaná plánovaná hybnost dítěte. Zjednodušeně se dá říct, že pomocí kombinace polohy dítěte a aktivačních zón jsme schopni reflexně vybavit každý pohybový vzor, který je v lidském pohybovém vývoji přítomen. A právě tohoto využíváme v terapii.

Při cvičení Vojtovy metody miminka někdy pláčou. Je to normální, nebolí to děti? V čem je to tak namáhavé či náročné?

Nebolí. Děti pláčou často, ale nemusí to být vždy. Jde o to, že Vojtova metoda působí reflexně přímo na centrální nervovou soustavu, tedy na mozek, a ten stimuluje. Jinými slovy ho dráždí k aktivitě. To vede k vzniku pohybových vzorů, které dítě v normálním pohybovém projevu nemá k dispozici nebo je má redukované. Proto ten pláč. Představme si malé miminko, například tříměsíční. Zde je pláč jediná možná verbální komunikace. A stejně tak je to při terapii Vojtovou metodou. Dítě nám pláčem dává vědět, že se něco děje a že je to pro něj namáhavé. Což skutečně je.

Dá se Vojtova relfexní lokomoce použít u všech dětí?

Vojtova metoda zejména u kojenců má striktní kritéria aplikace. Nesmí být používána bez rozmyslu a její aplikace je vázána na lékařský předpis a pečlivé vyšetření rehabilitačním doktorem či neurologem. Rozhodně neplatí, že všechny děti, co potřebují terapii potřebují nutně Vojtovu metodu.

Podobně jako u jiných cvičení je klíčem k úspěchu pravidelné a časté provádění cviků doma, což je starost rodičů či dalších blízkých osob. Jak náročné je pro laika naučit se Vojtovu metodu?

Laik, tedy rodič, se neučí Vojtovu metodu. Terapeut mu vysvětlí pouze malou část reflexní terapie. Vybere vhodnou polohu a rodiče naučí, jak danou terapii v praxi provést. Každému dítěti se terapie šije na míru. Terapii volíme vždy tak, aby ji rodič zvládl a byl si jistý, že ji provádí správně. A to je naprosto nezbytné.

Jsou nějaké situace nebo diagnózy, kdy se Vojtova metoda nedoporučuje?

Pokud tuto otázku opět vztáhnu k dětem tak jsou to akutní onemocnění hořečnatá nebo zánětlivá, vodnaté průjmy, zvracení. Dále očkování, kdy se dává určitá pauza v terapii, a to v závislosti na typu očkování.

Jako fyzioterapeut se dětem věnuješ moc rád, koneckonců ze dveří tvé ordinace je často slyšet smích a povzbuzování. Prostě to vypadá, že když u Tebe děti cvičí, fandíš jim jak jejich největší fanoušek. Co tě na tom tak baví, proč ses vydal právě tímhle směrem?

Baví mě práce s dětmi. Ta možnost, pomoci dětem, aby se v životě jednou mohly naplno a bezbolestně hýbat, stát se třeba i vrcholovými sportovci, mě naplňuje. Jako mimino i se mnou rodiče cvičili Vojtovu metodu. Díky tomu dnes nemám žádné zdravotní problémy. Jsem vděčný profesoru Vojtovi, že pro nás objevil takový dar, kterým můžeme pomáhat tolika lidem.

Za rozhovor děkuje David Koubek

Mgr. Jiří Kudláček se zaměřuje především na dětskou fyzioterapii – na kojence, batolata, ale i větší děti. Jeho specializací je také sportovní fyzioterapie (problematika úrazů ramenního a kolenního kloubu) nebo léčba a terapie kloubních blokád. Jeho koníčkem je kromě fyzioterapie také sport všeho druhu, což je pro práci ideální propojení.

„Věřím, že lidské obtíže jsou vtištěny do našeho těla. K jejich uzdravení je nejdůležitější je objevit a pak už jen chtít.“

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova, přízemí vpravo
608 882 172
recepce@revitea.cz